English  Svenska  Polski
Tadeusz Smialkowski
Tadeusz Śmiałkowski - rodowity nowotarżanin. W stolicy Podhala ukończył właściwe przedszkola i szkoły. Fotografować zaczął jeszcze w podstawówce. W czasie studiów związany twórczo z Kołem Fotograficznym AGH przy Krakowskim Towarzystwie Fotograficznym i brał udział w plenerach oraz w organizowaniu wystaw fotograficznych. Tematem jego pracy magisterskiej było "Tonowanie wielobarwne fotografii czarno -- białych" pod kierownictwem dra Rajmunda Paśko -- wykładowcę chemii, a prywatnie autora książek o fotografii. Własne fotografie wystawiał w Kole Fotograficznym na uczelni. Znaczący debiut przypadł na rok 1991, gdy wraz z kolegą zorganizował wystawę w Piwnicy Hetmańskiej Muzeum Historii Fotografii, a kilka miesięcy później wystawę indywidualną. Jego motto z tamtego okresu pozostało aktualne do dzisiaj:
"Zawsze bardziej interesujące jest tworzenie własnej rzeczywistości w wizjerze kamery niz przyjmowanie przeżutej wcześniej papki. Fotografie, mimo bardzo istotnych podobieństw, noszą indywidualne piętno twórcy określane przez jego cechy psychofizyczne. Wyżej cenię własne impresje wynikające z poczucia harmonii, symetrii, asymetrii, współgrania plam, linii niż wszelkiego rodzaju fotografii dokumentalnej czy reportażowej, nie odmawiając im jednak sensu wynikającego z innej niz własna hierarhii wartości..."
W 1992 roku w Galerii Jatki w Nowym Targu zaprezentował wystawę autorską z dotychczasowego dorobku w fotografii czarno - białej i początków eksperymentów z kolorem. W tym samym roku zajął II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym "Krajobraz Górski". Swoją pasję zamienił w zawód i do dziś zajmuje się fotografią, choć w wersji bardziej użytkowej. Na następne lata przypadają eksperymenty z kolorem i
jednocześnie początki cyfrowej obróbki zdjęć. Ich efektem była wystawa w 2002 roku w nowotarskim Ratuszu. Zaprezentował wówczas zbiór zdjęć wykonanych jeszcze na materiałach tradycyjnych, ale następnie negatywy zostały zeskanowane i poddane dalszej obróbce mającej na celu co najmniej zmianę tonalności, kolorystyki, a w innych przypadkach całkowitego charakteru obrazu przez grafizację, zziarnienie, selektywne rozmycia, przetworzenia na symulacje technik malarskich. Celem było ukazanie możliwości technik cyfrowych przez efekty niemożliwe do osiągnięcia metodami tradycyjnymi.
W 2007 w krakowskiej Galerii "Nafta" przedstawił po raz pierwszy zdjęcia wykonane już całkowicie cyfrowo z wykorzystaniem techniki podczerwieni, tj. zdjęcia zostały wykonane przy użyciu światła o fali dłuższej niż
780nm. Zakres ten znany jako bliska podczerwień nie jest w żaden sposób dostępny dla ludzkiego postrzegania. Uzyskujemy tutaj kolorystykę niespotykaną w jakiejkolwiek innej technice: zieleń jako dobrze
odbijająca podczerwień zachowuje się jak śnieg, niebo staje się ciemne, wręcz czarne i daje się wychwycić nawet bardzo delikatne zjawiska związane z chmurami a zwykle przeszkadzająca w zdjęciach krajobrazu tzw. prespektywa powietrzna staje się prawie niewidoczna. Inna cecha to ogromne kontrasty pomiędzy partiami
oświetlonymi i zacienionymi.
W tym samym roku ponownie w nowotarskim Ratuszu zaprezentował fotografie wykonane w Tatrach Bielskich oraz w Miejskim Ośrodku Kultury zdjęcia Tatr w podczerwieni, techniką znacznie dopracowaną i pozwalającą na
osiągnięcie zdecydowanie lepszej jakości. Już w 2008 roku wystawia ponownie w nowotarskim MOKu zdjecia Tatr w podczerwieni ale tym razem wykonane wyłącznie w zimie. Poza wystawami indywidualnymi bierze aktywny udział w konkursach fotograficznych w wielu krajach. Na jego zdjęciach widzimy prawie wyłącznie pejzaż: panoramy Tatr i ich bezpośrednich okolic. Są tylko góry, las, wiatr i chmury skomponowane w najdziwniejsze kształty i ornamenty jakie tylko przyroda może stworzyć i gdzie ingerencja człowieka jest prawie niezauważalna. Aby nie zakłócić majestatu gór, ludzi również jest tam bardzo niewielu.
Copyright © Zdiar Net 2009- 2018. All Rights Reserved.